Vztahy jsou dovednost

  • Mezilidské vztahy tvoří nedílnou součást našich životů a jejich narušení vede k vnitřní nejistotě, úzkostem, pocitu osamělosti i k poklesu pracovního výkonu.
  • Mnoho napětí ve vztazích vzniká z neznalosti vnitřních potřeb a nedostatečné komunikace. Ve své práci se věnuji především vztahově emoční problematice a s klienty rozvíjím schopnost být si vědom sám sebe, umět žít v přítomnosti a také si za oboje vzít odpovědnost.

Specializace & pracovní styl

  • Má práce vychází z kognitivně-behaviorální terapie (KBT) a mentoringu, kdy se zaměřuji na vztahově emoční problematiku. S klienty rozvíjím schopnost být si vědom sám sebe, dostatečně komunikovat své potřeby, rozpoznávat manipulaci a také přijmout zodpovědnost za své pocity.
  • Klienti využívají různé škály pro hodnocení problémů, dosažených pokroků, a tedy i účinku našich setkávání.
  • Při práci využívám systematických rozhovorů a strukturovaných úkolů, díky nimž dochází k odstranění nefunkčního jednání a vzniká příležitost pro nové učení.
  • Smysl a účel postupů je klientovi průběžně vysvětlován, čímž ze KBT liší od ostatních psychoterapeutických směrů.
  • Pro zvýšení efektivity ode mne klienti mohou dostávat krátká domácí zadání, které plní v období mezi sezeními.
  • Většinu problémů se podaří odstranit nebo minimalizovat během cca 5 až 10 sezení.

.