Manipulace v komunikaci

11.04.2022

Každý člověk si v sobě nese svou vnitřní pravdu. Pokud se vzájemně respektujeme, nehodnotíme a neodsuzujeme, tak pro nás mohou být všechny cizí názory velmi inspirativní. Filozofové říkají, že debata je jako táborák, do kterého všichni přikládáme své názory a oheň pak hřeje a svítí na všechny stejně.

Ale není to tak vždycky. Existují lidé, kteří neváhají prosadit svůj názor i za cenu použití manipulace. Často se s tím můžeme se s tím setkat např. v pracovním prostředí, kde lidé chtějí prosadit to své za každou cenu. Ale ještě smutnější fakt je, že čím bližší člověk (partner, rodina), tím snáze se od něj necháme manipulovat. Níže uvádím 10 příkladů manipulačních technik, které se v komunikaci často vyskytují. Díky intuici často vycítíme, že jsme někam manipulování. Ale rozpoznání konkrétního jednání, nám může lépe pomoct v tomto rozhovoru dál nepokračovat.

(1) Dožene Vás ke zlosti. Častá manipulační technika v komunikaci je snaha vzbudit u druhé strany vztek. Vztek je totiž velmi silná emoce, kterou sice dokážeme ovládnout, ale ztrácíme při něm ze zřetele jasnost naší mysli. I když máme svůj názor podložený argumenty, vztek nám znemožní je použít. A jak nás může šikovný manipulátor cíleně dohnat ke zlosti? Často nám bez obalu křivdí, vytváří nátlak, přehání, křičí i útočí na naši osobu. A pokud to funguje, bude to neprodleně opakovat. Přičemž v závěru jen dodá "Právě proto, že se rozčiluješ, tak mám pravdu."

(2) K cílenému vyvolání vzteku také patří situace, kdy manipulátor přehání Vaše argumenty do absurdna. "Tak já už nikdy nikam nepůjdu." "To chceš, abys si smazala všechny kontakty?" "Ok, dávám výpověď."  Manipulátor vnímá, že máte v něčem pravdu, ale Vaše argumenty znevažuje tím, že z Vás udělá blázna, žárlivce nebo tyrana.

(3) Svoje tvrzení omezí na minimum. Zbystřete, když někdo v debatě omezuje své tvrzení na minimum, ale zároveň Vás tlačí, abyste svoje názory co nejvíce rozvedli. Pokud někdo dokola opakuje, že "Tomu nerozumí", a Vás vybízí k dalšímu a dalšímu rozvíjení Vašich názorů, nakonec se v debatě vyčerpaně ztratíte. Věta "Já tomu nerozumím" v nás vyvolá obavu, že my něco vysvětlujeme špatně, a pak máme potřebu se opravit. Přitom "Nerozumím" často znamená "Nesouhlasím". Pokud si tohoto chování všimnete, je dobré své myšlenky také omezit na čistý základ a toho se držet. A pokud druhá strana opakuje, že "Tomu nerozumí", můžete se zeptat stejným způsobem "Čemu konkrétně nerozumíš?".

(4) Vytvoří závěr, který z předešlého vůbec neplyne. Tímto krokem na konci debaty Vás dokáže šikovný manipulátor zcela zmást. A Vám zbyde jen zoufalost, že vše musíte znovu pracně vysvětlovat, viz (3).

(5) Pokud chce manipulátor dojít k závěru, se kterým nebudete souhlasit, nikdy Vám ho neřekne příliš brzy, ale směřuje k němu postupně. Jeho názor, který měl od začátku připravený, pak může z debaty vyjít jako kompromis nebo střední cesta. Jde ale o připravenou manipulaci.

(6) Pojmenuje věci tak, že je v nich slyšet vlastní názor. Manipulátor se tím od začátku snaží dostat výhodu na svou stranu, ještě před tím, než vůbec nějaký názor řeknete.

(7) Využívá neznalosti publika. To je velmi zákeřná manipulační technika, při které najednou oponent uhne z debaty a zesměšní Vás před publikem (nezaujatou stranou). Cílem je, abyste se snažili svoje názory vysvětlit i publiku, jehož pozornost však mít nebudete. Publikum je vždy ochotné ke smíchu, ale k naslouchání nikoli. Je tedy důležité trvat na tom, že debata probíhá pouze mezi zúčastněnými lidmi a okolí se do ní nezatahuje.

(8) Pokud manipulátor zjistí, že nemá pravdu, nebo že máte pro svůj názor argumenty, tak Vás nikdy nenechá tuto myšlenku dokončit. Za žádnou cenu. Například zavěsí telefon v půlce Vaší věty.

(9) Manipulaci také můžete poznat, když se zeptáte na něco konkrétního a druhá strana začne schválně mluvit co nejvíce obecně. Manipulátor Vám totiž nikdy neřekne, co chce a nechce. Vymezil by tím pevný bod, ke kterému se můžete později vrátit. Naopak bude své obecné odpovědi vztahovat k Vaší osobě "S tebou je to takhle vždycky...".

(10) Poslední manipulační technikou je pak používání autorit a okolí, kdy Vám bude manipulátor tvrdit, že stejný názor sdílí i někdo Vám blízký, nebo rovnou celé Vaše okolí. Svůj názor tak povyšuje na obecný fakt.

Co dodat závěrem? Asi že vysvětlování a pochopení jsou dvě odlišné věci. S některými lidmi se chápete, aniž byste museli cokoli vysvětlovat. A jiným svoje myšlenky nevysvětlíte, ač se snažíte sebevíc.

Pokud byste chtěli:

  • zlepšit své vnímání s kým má smysl vést rozhovor, a kde je to marné;
  • lépe udržet vnitřní integritu;
  • snadněji rozpoznat, kdy v debatě zůstávat, a kdy z ní bez výčitek vystoupit;

budu rád, když mě kontaktujete a domluvíte si setkání.