Aktivní naslouchání

08.07.2022

Když mluvíme s druhým člověkem, nikdy přesně nevíme, jak on přemýšlí. Ani nevíme, co cítí. Nemůžeme dýchat vzduch, který dýchá on. A když nám bude vyprávět o svém dětství, nevíme, jak to prožíval. Víme jen to, jak bychom to na jeho místě prožívali my.

Když se budeme probírat starými dopisy naší zemřelé matky, pak teprve uvidíme, že ona nebyla jen naše matka. Ale byla to úplně normální žena, která tady žila nějaký život, měla nějaké své sny, o kterých jsme netušili vůbec nic. My o ní přemýšlíme a vyprávíme jako o své matce, protože v našem životě sehrála roli matky.

Stejně jako někdo sehrává roli člověka, kterého máme rádi, nebo naopak člověka, kterého třeba rádi nemáme. Ale všechny tyto role se týkají pouze nás samotných, kteří to tak prožíváme. A občas zapomínáme, že ostatní lidé to vnímají a cítí úplně jinak. Proto i ti největší blbci, se kterými se v ničem nedá vyjít, určitě mají alespoň nějaké své přátele.

Říká se, že když ráno vstaneme a koukáme z okna ven, nevidíme svět ale zrcadlo. Že vše, co vidíme, je pouze odraz naší vnitřní mysli. Bojíte se, že je svět nespravedlivý a plný hloupých a zákeřných lidí? Nebo je to místo, kde se můžeme každý den potkávat s lidmi a zažívat hezké chvíle? Je to obojí a vše záleží na tom, co my sami vnímáme. Neboť ostatní lidé jsou pro nás především ilustracemi a promítnutím našeho vnitřního rozpoložení.

Když přijmeme tuto myšlenku, můžeme se naučit lidem naslouchat nezaujatě. Což je jeden z důvodů, proč mě lidé vyhledávají. Protože má práce spočívá v tom, že lidem aktivně naslouchám, a naše hovory pak vedeme bez předsudků a bez hodnocení. Pokud lidem nasloucháme nezaujatě, dozvídáme se mnohem zajímavější věci. Věci, které jsou možná částečně skryté, ale které se mnohem více týkají reality. Pokud chcete vyslechnout a máte obavu, že Vás za problémy lidé v okolí odsoudí; nebo se naopak Vy sami chcete učit lidem naslouchat více nezaujatě, budu rád, když mě kontaktujete a domluvíme si setkání.