Vztah jako symbol nekonečna

31.03.2022

Pokud bych měl zdravý vztah dvou lidí vyjádřit co nejjednodušším způsobem, byl by to symbol používaný pro vyjádření nekonečna (ležící osmička). Ale ne v mytologické formě hada požírajícího vlastní ocas, ale spíš jako 2 ucelené kruhy symbolizující 2 lidi, kteří oba dobře znají své hranice, oba vnímají a nenarušují hranice svého partnera, a přesto se vzájemně nerozlučně dotýkají.